top of page
Nasreddine Bennacer

OUROBOROS, bois, miroir et néon, 287 x 72 x 46 cm, 2015

OUROBOROS, wood, mirror and neon, 287 x 72 x 46 cm, 2015

bottom of page